Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 31/1 - 1,2/2

(BĐT) - Trong các ngày 31/1 và 1, 2/2/2020, trên phạm vi cả nước có 353 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2020.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 31/1 - 1,2/2

Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 72,707 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 95.855.973.318 đồng.

Công ty CP Tin học - Viễn thông Hàng không sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư hạ tầng kho dữ liệu dùng chung - Data Warehouse (DWH) thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 40,007 tỷ đồng.

Cục Quản trị thuộc Văn phòng Chính phủ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ hội nghị truyền hình trực tuyến năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thuộc dự án cùng tên, với giá gói thầu hơn 32,451 tỷ đồng.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư, y cụ tiêu hao năm 2020, với giá gói thầu hơn 50,313 tỷ đồng. 

Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Cung cấp, xây dựng và lắp đặt hệ thống thiết bị bốc, với giá gói thầu hơn 73,610 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư kho bãi tiêu thụ than tại cảng Bắc Vân Phong, thôn Đầm Môn, xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 349.980.884.114 đồng.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Sửa chữa bảo dưỡng phục vụ kiểm tra định kỳ 5 năm để duy trì phân cấp ABS và VR cho giàn Tam Đảo 02 (DV-0428/19-KB), với giá gói thầu hơn 63,320 tỷ đồng.

Công ty CP Than Mông Dương - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Cung cấp thiết bị, vật liệu lò chợ giá thủy lực di động liên kết bằng xích, với giá gói thầu hơn 30,309 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư thiết bị lò chợ giá thủy lực di động liên kết bằng xích - Công ty CP Than Mông Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 34.632.090.000 đồng.

Tin liên quan