Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 31/08 - 03/09

(BĐT) - Trong các ngày từ 31/8/2018 đến  3/9/2018, trên phạm vi cả nước có 790 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Công ty CP Sản xuất thương mại dịch vụ Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây lắp, với giá gói thầu là 90.642.290.258 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tòa nhà Donatraco. Tổng mức đầu tư của Dự án là 138.082.300.000 đồng.

Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-02b Thi công xây lắp hệ thống điện cấp nguồn và chiếu sáng, với giá gói thầu là 14.810.238.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội ACC-NT. Tổng mức đầu tư của Dự án là 384.140.917.000 đồng.

Công ty CP Đầu tư điện mặt trời sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng đỡ tấm pin mặt trời thuộc Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Phú, với giá gói thầu là 40.000.000.000 đồng.

Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công xây dựng các hạng mục công trình trên tuyến đê tả sông Hồng (đoạn từ K120+600 đến K127+000 đê tả sông Hồng); Gói thầu số 07 Thi công xây dựng các hạng mục công trình trên tuyến đê tả sông Luộc (đoạn từ K18+000 đến K20+700 đê tả sông Luộc), với giá gói thầu lần lượt là 131.144.937.000 đồng và 40.984.468.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài (đoạn từ K120+600 đê tả sông Hồng đến K20+700 đê tả sông Luộc), tỉnh Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.498.792.013.000 đồng.

Sở Y tế tỉnh Đắk Nông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Đắk Nông năm 2018 - 2019. Cụ thể tên (và giá gói thầu tương ứng) là: Gói thầu số 1 (34.463.033.575 đồng); Gói thầu số 2 (29.949.038.400 đồng); Gói thầu số 3 (73.411.730.370 đồng); Gói thầu số 4 (26.126.024.300 đồng); Gói thầu số 5, (2.894.864.550 đồng); Gói thầu số 6, (6.309.671.270 đồng); Gói thầu số 7 (54.737.030.233 đồng).

Tin liên quan