Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 31/05, 1-2/06

(BĐT) - Trong các ngày 31/5 và 1, 2/6/2019, trên phạm vi cả nước có 787 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, IV/2019.

Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị chẩn đoán, với giá gói thầu hơn 40 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thiết bị chẩn đoán Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 40.807.770.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị (chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí hạng mục chung, cửa kho tiền, chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 40,127 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Agribank Chi nhánh Tây Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44,894 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Bưu điện sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua thuốc generic năm 2019, với giá gói thầu hơn 87,466 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc tân dược và thành phẩm đông y năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 112.187.227.850 đồng.

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp than cám phục vụ sản xuất, với giá gói thầu hơn 41,497 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 41.497.500.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL - Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 36,913 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông phục vụ vùng nuôi tôm công nghiệp xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41.376.193.176 đồng.

Tin liên quan