Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/9

(BĐT) - Trong ngày 30/9/2019, trên phạm vi cả nước có 735 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Bệnh viện Lê Lợi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc theo tên generic, với giá gói thầu hơn 43,766 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc, vắc xin lần 2 năm 2019 - 2020 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 74.852.348.662 đồng.

Bênh viện Đa khoa Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung ứng thuốc generic, với giá gói thầu hơn 193,790 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng thuốc năm 2019 - 2020 của Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 201.639.540.450 đồng.

Sở Y tế tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua thuốc generic tập trung tỉnh Yên Bái năm 2020 - 2021, Gói thầu số 02 Mua thuốc biệt dược tập trung tỉnh Yên Bái năm 2020 - 2021 và Gói thầu số 03 Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu tập trung tỉnh Yên Bái năm 2020 - 2021, với giá gói thầu lần lượt là 510.623.101.445 đồng, 63.231.288.838 đồng và 72.931.537.680 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc tập trung cấp địa phương tỉnh Yên Bái cho các cơ sở y tế công lập năm 2020 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 646.785.927.963 đồng.

Bệnh viện Quân y 120 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 57,177 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc - vật tư y tế - hóa chất xét nghiệm năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 135.899.303.902 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 59,972 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 87.749.283.500 đồng.

Tin liên quan