Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30,31/03 và 01/04

(BĐT) - Trong các ngày 30, 31/3 và 01/4/2018, trên phạm vi cả nước có 667 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30,31/03 và 01/04

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp số 01 Thi công công trình (đoạn từ Km0+000 đến Km5+100), với giá gói thầu hơn 28,026 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường trung tâm xã Long Bình (đường huyện 72, 75), thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 33,422 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường liên xã huyện Đak Đoa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 131,608 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khôi phục, cải tạo đường Nậm Dịch - Nam Sơn - Hồ Thầu - Quảng Nguyên - Nà Chì (đoạn Km14 đến Km40+400), huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 153.381.978.000 đồng.

Công ty CP Điện lực Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Công tơ điện tử 1 pha, 3 pha 1 giá, với giá gói thầu hơn 41 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm công tơ điện tử và thiết bị đo xa phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 51.227.992.200 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 12 Xây lắp 177 tuyến ưu tiên trên địa bàn 05 huyện, với giá gói thầu hơn 74,419 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2015 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.136.820.112.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công cống Cầu Cống, với giá gói thầu 19.513.613.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng phát triển và bảo vệ vùng cây ăn trái Thuộc Nhiêu - Mỹ Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 205.901.044.000 đồng.

Tin liên quan