Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/10

(BĐT) - Trong ngày 30/10/2018, trên phạm vi cả nước có 598 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 11/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/10

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng đường giao thông nội bộ quanh Khoa Sư phạm và hệ thống thực hành, với giá gói thầu là 22.343.333.491 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông nội bộ giai đoạn 1 - Đường quanh Khoa Sư phạm và hệ thống thực hành. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.640.879.675 đồng.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng gia cố dốc 800 đường ĐT.725, huyện Lâm Hà, với giá gói thầu là 13.560.945.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Gia cố dốc 800 đường ĐT.725, huyện Lâm Hà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 15 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 29 Cung cấp thiết bị thí nghiệm điện, với giá gói thầu là 9.955.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thiết bị thí nghiệm điện và phương tiện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 11.970.000.000 đồng.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus, với giá gói thầu là 30 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus. Tổng mức đầu tư của Dự án là 30 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 32 Dây Duplex và cáp Muller phục vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, với giá gói thầu là 9.983.750.535 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư thiết bị  phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 9.983.750.535 đồng.

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp các dịch vụ phụ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, với giá gói thầu là 22.125.613.156 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp các dịch vụ phụ trợ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin. Tổng mức đầu tư của Dự án là 22.125.613.156 đồng.

Tin liên quan