Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 30/01

(BĐT) - Trong ngày 30/01/2018, trên phạm vi cả nước có 308 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và II/2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera, với giá gói thầu hơn 46,343 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư bổ sung hệ thống camera cho các cảng hàng không trực thuộc ACV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 46.343.718.000 đồng.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu hơn 23,962 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu Bến Quan tại Km32+884, ĐT.533, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31 tỷ đồng.

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Rạng Đông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thực hiện dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn TP. Biên Hòa (Đồng Nai) năm 2018, khối lượng là 206.694,67 tấn rác/năm, với giá gói thầu hơn 65,935 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thực hiện dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Biên Hòa năm 2018 của UBND TP. Biên Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65.935.599.730 đồng.

Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic và Thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu lần lượt là 23.493.883.070 đồng và 19.312.500.300 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2018 của Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E. Dự án có tổng mức đầu tư là 42.806.383.370 đồng.

Bệnh viện Mắt trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu với giá trị mỗi gói thầu hơn 50 tỷ đồng, thuộc Dự án Mua hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2018 bằng nguồn ngân sách nhà nước và nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế của Bệnh viện Mắt trung ương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 445.220.502.620 đồng.

Tin liên quan