Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 29/03

(BĐT) - Trong ngày 29/3/2018, trên phạm vi cả nước có 527 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có một số gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 29/03

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng, lắp đặt thiết bị, hạng mục chung và thí nghiệm cọc, với giá gói thầu là 65.270.277.915 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.983.162.880 đồng.

Chi nhánh Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình Văn hóa Đô thị (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp (bao gồm chi phí xây dựng + chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu là 33.358.093.282 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Bàu Bàng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.995.105.069 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu tuyến QL.2C (đoạn Km49+750 ÷ Km223+200), QL.37, QL.3B, QL.2 đoạn tránh TP. Tuyên Quang, QL.2D, tỉnh Tuyên Quang (giá gói thầu là 48.183.904.000 đồng) và Gói thầu số 02 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu tuyến QL.2C (đoạn Km223+200 - Km250+990), QL.279, QL.280 tỉnh Tuyên Quang (giá gói thầu là 22.813.801.000 đồng).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp đường xuyên đảo Cô Tô, huyện Cô Tô - giai đoạn 2, với giá gói thầu là 82,443 tỷ đồng và Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm y tế huyện Cô Tô, với giá gói thầu là 115,026 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 41.099.652.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phòng chống xói lở, ổn định bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 47.747.836.908 đồng.

Tổng công ty Khí Việt Nam - Công ty cổ phần (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản và bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba cho toàn bộ hệ thống tài sản của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP thời hiệu 2018 - 2020, với giá gói thầu là 190.944.275.000 đồng.

Tin liên quan