Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28-30/09

(BĐT) - Trong các ngày 28, 29 và 30/9/2018, trên phạm vi cả nước có 647 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu hơn 50,362 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2018 cho Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60.466.644.850 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Cứng hóa phần cuối kênh V8, với giá gói thầu 36.217.344.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cứng hóa phần cuối kênh V8 và mở rộng kênh tiêu V4, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 78.259.860.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc theo tên generic, với giá gói thầu hơn 158,190 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng thuốc điều trị bệnh năm 2018 - 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 172.801.673.450 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây dựng, lắp đặt vật tư thiết bị (bao gồm cung cấp cột thép), với giá gói thầu hơn 50,052 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Lộ ra 110kV Trạm 220kV Tây Ninh 2, tỉnh Tây Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 71.648.758.428 đồng.

Ban Quản lý dự án công trình thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng, với giá gói thầu hơn 67,445 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến đường vận chuyển vào nhà máy xử lý chất thải rắn tại Khe Giang, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.600.000.000 đồng.

Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua thuốc generic, với giá mỗi gói thầu hơn nghìn tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2019 - 2020 thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thí điểm tổ chức thực hiện đấu thầu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 11.661.721.469.089 đồng.

Tin liên quan