Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28/11

(BĐT) - Trong ngày 28/11/2018, trên phạm vi cả nước có 591 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II và quý III/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28/11

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Thi công toàn bộ các hạng mục: Nền, mặt đường, thoát nước, hè vỉa, chiếu sáng, cây xanh, tổ chức giao thông, với giá gói thầu là 9.569.900.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường Phương Mai - Sông Lừ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 225.791.599.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu NPC 110kV.MLĐB-G03 Kiểm toán dự án hoàn thành, với giá gói thầu là 1.247.551.794 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV Mường Lay - Điện Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 194.507.276.075 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung) hạng mục đường giao thông, với giá gói thầu là 9.379.063.170 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường Lê Lợi (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường ray xe lửa). Tổng mức đầu tư của Dự án là 27.200.541.615 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ trạm (kể cả kiểm định và phê duyệt mẫu); Gói thầu số 3 Cung cấp và lắp đặt vật tư thiết bị nhị thứ, cấu hình hệ thống ĐKBV, TTLL Scada (bao gồm công tác thí nghiệm TTLL, Scada và hệ thống đo đếm xa), với giá gói thầu lần lượt là 4.925.932.782 đồng và 4.265.361.027 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng 02 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Kiên Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 13.934.000.000 đồng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị hạng mục đường dây 22KV và trạm biến áp 560KVA, với giá gói thầu là 1.523.681.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.723.314.000 đồng.

Tin liên quan