Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 28/10

(BĐT) - Trong ngày 28/10/2019, trên phạm vi cả nước có 694 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019 và quý I/2020.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 34,906 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.903.820.000 đồng.

Trường Đại học Dược Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-TB.2019 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt trang thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 961,692 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.187.196.000.000 đồng.

Công ty CP 397 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Bơm nước moong, san lấp moong, san gạt bờ moong, đào hào thoát nước, xây kè đá hào thoát nước, với giá gói thầu hơn 47,160 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phương án thi công cải tạo phục hồi môi trường khu vực vỉa 9b cánh Nam khu Đồi Sắn, mỏ Mạo Khê (tỉnh Quảng Ninh). Tổng mức đầu tư của Dự án là 47.160.173.185 đồng.

Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh và Gói thầu số 02 Vật liệu thay thế, cấy ghép, vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên khoa và vật tư y tế chẩn đoán điều trị khác, với giá gói thầu lần lượt là 29.315.597.597 đồng và 28.876.236.803 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Vật tư y tế cung ứng cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2020 và năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65.455.698.654 đồng.

Tin liên quan