Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 27-29/07

(BĐT) - Trong các ngày 27, 28 và 29/7/2018, trên phạm vi cả nước có 738 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 27-29/07

Ban Quản lý các dự án giao thông Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 01 Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km1+100 và cầu Xuân Phương và Gói thầu xây lắp số 07 Thi công xây dựng đoạn Km6+758,37 - Km9+167,64 và hệ thống điện chiếu sáng, với giá gói thầu lần lượt là 102.899.646.618 đồng và 203.217.153.547 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến đi trùng Đại lộ Đông - Tây Khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt Sông Cầu), với tổng mức đầu tư là 966.400.000.000 đồng.

Bệnh viện K sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 626 danh mục sinh phẩm chẩn đoán invitro và hóa chất, vật tư kèm theo và Gói thầu 03 368 danh mục vật tư tiêu hao và hóa chất thông thường, với giá gói thầu lần lượt là 64.956.628.430 đồng và 163.350.082.714 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp sinh phẩm chẩn đoán invitro, hóa chất và vật tư y tế lần 2 năm 2018 của Bệnh viện K, với tổng mức đầu tư là 241.723.068.694 đồng.

Công ty CP Nước môi trường Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu BDAF-05A Xây dựng hệ thống thoát nước mưa suối Lồ Ồ (từ Km 1+567,4-2+515,7) và Gói thầu BDAF-05B Xây dựng hệ thống thoát nước mưa suối Lồ Ồ (từ Km 0+0,00-1+567,4), với giá gói thầu lần lượt là 85.656.314.000 đồng và 118.669.806.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, với tổng mức đầu tư là 251.648.009.200.000 đồng.

Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 36,371 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Công trình cầu cứng và đường từ Quốc lộ 2 vào khu di tích Sở Đúc tiền Bộ Tài chính tại xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49.997.269.000 đồng.

Công ty CP đầu tư xây dựng Vietcom sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 82,044 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sạch liên xã Trung Đông, huyện Trực Ninh; Nam Thanh, Nam Thái, Nam Tiến, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Tổng mức đầu tư của Dự án là 90 tỷ đồng.

Tin liên quan