Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/07

(BĐT) - Trong ngày 25/7/2018, trên phạm vi cả nước có 528 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 9 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 14.492.368.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nâng cấp Trụ sở Hành chính Quận 9. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150.200.586.656 đồng.

Trung tâm Mua sắm công ngành y tế tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua thuốc cho ngành y tế Tiền Giang sử dụng năm 2018 - 2020. Cụ thể: Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu là 926.873.968.702 đồng; Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu là 72.801.783.308 đồng; Gói thầu Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với giá gói thầu là 102.497.233.560 đồng.

Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 24 Xây dựng 02 cống điều tiết nước kênh KT2 (bờ phải và bờ trái); Nâng cấp tuyến đường từ Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia đến hồ Hoa Mai, với giá gói thầu là 23.415.518.243 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bảo tồn và phát triển bền vững Vườn quốc gia U Minh Thượng đến năm 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 107.937.431.301 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 19/2018/MTD - Mua sắm thiết bị router core tỉnh cho mạng ME năm 2018, với giá gói thầu là 49.155.609.373.500 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng dung lượng mạng lõi di động giai đoạn 2016 - 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.080.162.739.943 đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Cung cấp chống sét van đường dây 500kV và phụ kiện; Gói thầu số 2 Cung cấp chống sét van đường dây 220kV và phụ kiện, với giá gói thầu lần lượt là 84.430.974.000 đồng và 63.134.904.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Lắp đặt chống sét van trên các đường dây khu vực miền Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 159.015.000.000 đồng.

Tin liên quan