Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 25/01

(BĐT) - Trong ngày 25/01/2018, trên phạm vi cả nước có 318 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2018.

Công ty CP Kinh doanh khí miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê vận chuyển CNG năm 2018, với giá gói thầu hơn 48,014 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuê vận chuyển CNG năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48.014.563.232 đồng.

Bệnh viện Mắt (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018, với giá gói thầu hơn 184,007 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 184.007.797.440 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Vì (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ phần xây lắp, với giá gói thầu 11.469.638.776 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Phú Phương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 18.055.228.000 đồng.

Công ty TNHH Bạch Đằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + hạng mục chung (GĐ1) và Xây lắp + hạng mục chung (GĐ2), với giá gói thầu lần lượt là 10.581.150.756 đồng và 10.065.819.984 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Mẫu giáo Phước Bình, với tổng mức đầu tư là 24.131.080.890 đồng.

Công ty TNHH MTV - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh, với giá gói thầu 15,5 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 15.500.000.000 đồng.

Công ty Điện lực Long Biên (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 04RR-2018P02/ĐTXD VTTB nâng cao độ tin cậy, với giá gói thầu 16.710.680.852 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho lộ đường dây 477 E1.15; Nâng cao độ tin cậy cấp điện cho lộ đường dây 479 E1.2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 16.710.680.852 đồng.

Tin liên quan