Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 24/09

(BĐT) - Trong ngày 24/9/2018, trên phạm vi cả nước có 535 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ban Quản lý dự án cứng hóa mặt đê Bối sông Đáy xã Yên Trị, Yên Đồng và Yên Nhân (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Cứng hóa mặt đê Bối sông Đáy xã Yên Trị, Yên Đồng và Yên Nhân, huyện Ý Yên, với giá gói thầu là 36.793.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 16.340.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 302B, đoạn Hương Canh - Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.919.000.000 đồng.

Bệnh viện Ung bướu Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cung cấp thuốc năm 2018 cho Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Cụ thể: Gói thầu số 1 Thuốc generic, với giá gói thầu là 154.206.349.695 đồng; Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu là 101.503.560.470 đồng; Gói thầu số 3 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, với giá gói thầu là 4.485.950.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 8 Xây dựng nền đường, mặt đường, hệ thống thoát nước và nâng cấp mở rộng cầu Tư Xuân, với giá gói thầu là 21.335.987.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường tỉnh 877B (qua đoạn trung tâm huyện Tân Phú Đông). Tổng mức đầu tư của Dự án là 53.141.980.000.000 đồng.

Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và trang thiết bị phục vụ thuộc Dự án Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, với giá gói thầu là 8.175.140.451 đồng.

Cục Công nghệ thông tin thuộc Kho bạc Nhà nước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị, phần mềm, dịch vụ triển khai Dự án Xây dựng và triển khai hệ thống dự phòng dịch vụ thư mục người sử dụng và thư điện tử Kho bạc Nhà nước, với giá gói thầu là 10.431.365.000 đồng.

Tin liên quan