Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 23/10

(BĐT) - Trong ngày 23/10/2018, trên phạm vi cả nước có 610 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018.

UBND xã Minh Đức (huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình Nhà Văn hóa xã Minh Đức, với giá gói thầu 16.957.403.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà Văn hóa xã Minh Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 27.639.863.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô, với giá gói thầu hơn 138,877 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thủy lợi hồ chứa nước Ia Rtô, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 200 tỷ đồng.

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, khí y tế năm 2018 - 2019 lần 1, với giá gói thầu hơn 50,572 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế, hóa chất, khí y tế năm 2018 - 2019 lần 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50.572.685.200 đồng.

Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV, với giá gói thầu hơn 50,271 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây 110kV Quận 8 - Chánh Hưng (kéo cáp mạch thứ 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 57.770.206.248 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Phần xây lắp nhà làm việc, cấp điện, nước, chống sét nhà làm việc, hạng mục ngoài nhà, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, tăng áp hút khói; thang máy, với giá gói thầu hơn 94,786 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở Bảo hiểm Xã hội thành phố Hải Phòng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 128 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế, với giá gói thầu 25.813.000.000 đồng.

Tin liên quan