Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 23/01

(BĐT) - Trong ngày 24/01/2018, trên phạm vi cả nước có 254 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2018.

Công ty Điện lực Long Biên (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vật tư, thiết bị và phụ kiện các loại, với giá gói thầu 7.550.873.052 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng mới các TBA và lưới điện phân phối trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 1 năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.989.263.082 đồng.

UBND phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ chi phí xây lắp (không bao gồm chống mối), với giá gói thầu là 12.510.103.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Trùng Quang, phường Tây Mỗ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.475.000.000 đồng.

Công ty Điện lực Bạc Liêu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm cáp điện mắc dây đặt điện (MDĐĐ) các loại, với giá gói thầu hơn 26,763 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 của Công ty Điện lực Bạc Liêu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 61.334.363.490 đồng.

Trung tâm Cung ứng vật tư Viễn thông TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang bị hạ tầng máy chủ phục vụ sản xuất kinh doanh, với giá gói thầu hơn 66,739 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp hạ tầng máy chủ đáp ứng nhu cầu dự phòng hệ thống điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai phần mềm của 02 LAB HIS và eGOV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.696.144.000 đồng.

Công ty Dịch vụ vật tư sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm dây thuê bao quang đệm chặt, với giá gói thầu hơn 93,148 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung dây thuê bao quang đệm chặt sử dụng nhựa LLDPE cho các VNPT tỉnh/thành phố. Tổng mức đầu tư của Dự án là 97.382.000.000 đồng.

Công ty Than Khe Chàm - TKV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đào lò CBSX năm 2018, với giá gói thầu hơn 31,071 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuê ngoài đào lò CBSX năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.071.810.000 đồng.

Tin liên quan