Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 22-24/02

(BĐT) - Trong các ngày 22, 23 và 24/02/2019, trên phạm vi cả nước có 638 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 22-24/02

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực đường Cây xăng - Tả Hồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, với giá gói thầu hơn 43,105 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực đường Cây xăng - Tả Hồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây lắp đoạn Km22 - Km40 và Gói thầu số 05 Thi công xây lắp đoạn Km40 - Km57, với giá gói thầu lần lượt là 49.433.100.000 đồng và 51.111.600.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12 đoạn Km22 - Km66, tỉnh Lai Châu (giai đoạn 2), với tổng mức đầu tư là 1.051.990.861.400 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 135,247 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường tránh Quốc lộ 2C tuyến phía Đông thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 278.587.000.000 đồng.

Trung tâm Y tế huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thuốc generic, với giá gói thầu 29.856.487.185 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế cung ứng cho Trung tâm Y tế huyện Cù Lao Dung và 8 trạm y tế xã, thị trấn thuộc huyện Cù Lao Dung năm 2019 - quý I/2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 40.043.427.753 đồng.

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Đường huyện 64, huyện Ân Thi, với giá gói thầu 18.506.647.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Đường huyện 64, huyện Ân Thi.

Tin liên quan