Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 22/02

(BĐT) - Trong ngày 22/02/2018, trên phạm vi cả nước có 210 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II và III/2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Ban Quản lý dự án khu vực các công trình giao thông vận tải (thuộc Sở Giao thông vận tải TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Xây lắp các hạng mục công trình nút giao và di chuyển hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu là 1.046.325.729.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nút giao Nam cầu Bính. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.482.617.905.000 đồng.

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu là 26.356.373.189 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến đoạn Km12 - Km22, Quốc lộ 4C, tỉnh Hà Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 29.380.756.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Hà Tĩnh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng tuyến đê và công trình trên đê theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, với giá gói thầu là 84.266.869.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Củng cố, nâng cấp tuyến đê Đồng Môn, TP. Hà Tĩnh (giai đoạn 2) đoạn từ cầu Cày (K0) đến cầu Hộ Độ (K5+340). Tổng mức đầu tư của Dự án là 115 tỷ đồng.

Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic và Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu lần lượt là 81.330.853.100 đồng và 53.017.176.230 đồng.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2017 - 2018 và Gói thầu Thuốc generic năm 2017 - 2018, với giá gói thầu lần lượt là 156.369.395.214 đồng và 289.631.169.320 đồng.

Tin liên quan