Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 21/02

(BĐT) - Trong ngày 21/02/2019, trên phạm vi cả nước có 408 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 3, quý II và III/2019.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây lắp đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ đến Rạch Xóm Củi (giá gói thầu là 219.939.267.000 đồng); Gói thầu Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây lắp đoạn từ Rạch Xóm Củi đến Trịnh Quang Nghị (giá gói thầu là 176.269.622.000 đồng) và Gói thầu Cung cấp vật tư còn lại và thi công xây lắp đoạn từ Trịnh Quang Nghị đến Quốc lộ 1A (giá gói thầu là 168.425.515.000 đồng). Các gói thầu này thuộc Dự án Lắp đặt tuyến ống cấp 1 đường Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Quận 8, huyện Bình Chánh (từ Hương lộ 34 đến Quốc lộ 1A). Tổng mức đầu tư của Dự án là 949.978.009.000 đồng.

Công an thành phố Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình (trừ hạng mục xây dựng và lắp đặt điều hòa không khí và thông gió); chi phí đấu nối, thi công điện, nước, chi phí đóng điện và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu là 89.207.390.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hoàn thiện nhà khách công vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 113.659.268.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 90.135.128.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt đường Hợp Thịnh - Đạo Tú (1/2 bên trái tuyến). Tổng mức đầu tư của Dự án là 103.500.000.000 đồng.

Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng nhà ở thấp tầng liền kề lô LKV-15, LKV-16A, LKV-16B, với giá gói thầu là 41.270.608.500 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà ở thấp tầng liền kề lô LKV-15, LKV-16A, LKV-16B. Tổng mức đầu tư của Dự án là 155.918.074.000 đồng.

Tin liên quan