Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 20-22/07

(BĐT) - Trong các ngày 20, 21 và 22/7/2018, trên phạm vi cả nước có 617 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 (C1-BD-GĐ2-W1) Thi công xây dựng 03 hồ chứa nước Cự Lễ, Lỗ Môn và Hố Cùng, với giá gói thầu 36.063.990.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (năm 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 255.541.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Mua sắm thiết bị với giá gói thầu là 201,979 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư trang thiết bị ngành y tế giai đoạn 2017 - 2020 cho các đơn vị tuyến tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 267.550.929.962 đồng.

Bệnh viện Quân y 105 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 02 Mua sắm vật tư can thiệp mạch và Gói thầu số 03 Mua sắm phương tiện kết xương, với giá gói thầu lần lượt là 79.360.453.000 đồng và 49.391.669.500 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế năm 2018 của Bệnh viện Quân y 105, với tổng mức đầu tư là 158.373.058.991 đồng.

Công ty cổ phần SU17 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần SU17, với giá gói thầu là 30 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tòa nhà văn phòng Công ty cổ phần SU17. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Cung cấp và vận chuyển MBA 220kV-250MVA và Gói thầu số 6 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị nhất thứ và phụ kiện, với giá gói thầu lần lượt là 84.837.370.000 đồng và 43.694.130.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Dung Quất, với tổng mức đầu tư là 204.657.000.000 đồng.

Tin liên quan