Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 20-22/04

(BĐT) - Trong các ngày 20, 21 và 22/4/2018, trên phạm vi cả nước có 745 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.

Ban Quản lý dự án điện nông thôn miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01/EPC-SolarCPC Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, thử nghiệm, bảo hiểm công trình, chuyển giao công nghệ và đào tạo chuẩn bị sản xuất, với giá gói thầu hơn 1.150 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.372.991.798.000 đồng.

Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Tổng công ty Phát điện 1 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3 Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt công trình đường ống xuất tro bay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (bao gồm cả bảo hiểm xây lắp công trình), với giá gói thầu hơn 70,742 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường ống xuất tro bay Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.594.560.464 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng đường Thứ Hai đến Công Sự (gồm phần đường, phần cầu, hệ thống thoát nước và bố trí an toàn giao thông), với giá gói thầu hơn 170,259 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường Thứ Hai đến Công Sự, huyện An Biên và U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 199.998.559.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp đoạn kè còn lại từ cầu Trắng đến kho xăng dầu K83, với giá gói thầu 17.305.254.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đê, kè biển Liên Chiểu - Kim Liên (đoạn từ cầu Trắng đến cảng Nhà máy Xi măng Hải Vân). Tổng mức đầu tư của Dự án là 143.251.027.000 đồng.

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị thuộc Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-08 Thi công phần chưa thực hiện nhà chung cư ĐN1, 2 (bao gồm máy bơm nước, chi phí xử lý vết nứt, tẩy rỉ cốt thép của các đơn nguyên), với giá gói thầu hơn 121,205 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở quân đội K96 - TP. Hồ Chí Minh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 538.423.610.000 đồng.

Tin liên quan