Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 18/09

(BĐT) - Trong ngày 18/9/2018, trên phạm vi cả nước có 570 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 23.168.692.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Công trình cải tạo, nâng cấp đường dẫn cầu Tân Hà. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65.024.840.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và Gói thầu Nâng cấp hệ thống nội thất và đầu tư thiết bị phòng họp, hội trường các phòng làm việc tại Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, với giá gói thầu lần lượt là 27.862.867.000 đồng và 26.198.958.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Đổi mới, nâng cấp hạ tầng và cơ sở vật chất nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với tổng mức đầu tư là 95 tỷ đồng.

Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng bưu chính bằng xe ô tô, với giá gói thầu hơn 110,540 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuê vận chuyển hàng bưu chính bằng xe ô tô xã hội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 120.589.477.728 đồng.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh của Sở Y tế, với giá gói thầu hơn 53,698 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, với tổng mức đầu tư là 53.698.000.000 đồng.

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Cung cấp thiết bị nội soi khám tiêu hóa và Gói thầu 03 Cung cấp máy gây mê, máy thở và thiết bị phòng điều trị, với giá gói thầu lần lượt là 18.879.000.000 đồng và 15.513.000.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và tài trợ của Tổng công ty Khí Việt Nam năm 2018, với tổng mức đầu tư là 70.336.210.000 đồng.

Tin liên quan