Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16-18/11

(BĐT) - Trong các ngày 16, 17 và 18/11/2018, trên phạm vi cả nước có 741 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2019.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thuộc Bộ Công Thương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng phương pháp và hướng dẫn kỹ thuật đánh giá an toàn đập thủy điện và thí điểm đánh giá cho các đập được lựa chọn, với giá gói thầu hơn 45,272 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao quản lý an toàn đập thủy điện thuộc Hợp phần 2 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (DRSIP/WB8). Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.120.000.000 đồng.

Viện Tim TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2018 bổ sung, với giá gói thầu hơn 47,160 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư y tế tiêu hao năm 2018 bổ sung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 47.160.043.776 đồng.

Công ty CP Cấp nước Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cải tạo nâng công suất bể lắng của Xí nghiệp Nước sạch Việt Trì từ 40.000 m3/ngày đêm lên 80.000 m3/ngày đêm , với giá gói thầu 13.673.176.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp và cải tạo hệ thống cấp nước của Xí nghiệp Nước sạch Việt Trì - Công ty CP Cấp nước Phú Thọ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 13.673.176.000 đồng.

Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp 80 xe ô tô 7 chỗ chuyên dùng phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, với giá gói thầu là 115,360 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tăng cường trang bị phương tiện tuần tra cho lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 661.166.000.000 đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Tư vấn Xây dựng Gia Định (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + hạng mục chung + thiết bị, với giá gói thầu hơn 36,954 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học khu phố 1, phường Thảo Điền. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44,8 tỷ đồng.

Công ty Thủy điện Ialy sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ để sửa chữa thay thế các thiết bị trạm hợp bộ 7 của Nhà máy Thủy điện Ialy, với giá gói thầu là 14.070.210.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa lớn tài sản cố định Công ty Thủy điện Ialy năm 2019 (đợt 5). Tổng mức đầu tư của Dự án là 126.051.735.540 đồng.

Tin liên quan