Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16/08

(BĐT) - Trong ngày 16/8/2018, trên phạm vi cả nước có 567 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16/08

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao và hóa chất sát khuẩn năm 2018, với giá gói thầu 18.626.517.310 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 18.626.517.310 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp và hạng mục chung của công trình sửa chữa Đường tỉnh 316 đoạn Km12+130 - Km24+000, với giá gói thầu 33.385.821.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa Đường tỉnh 316 đoạn Km12+130 - Km24+000. Tổng mức đầu tư của Dự án là 40.027.860.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vật tư y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2018 - 2019, với giá gói thầu hơn 174,270 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 174.270.872.600 đồng.

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-01/2018 Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị gắn với Công trình Khu thực hành tiền lâm sàng, với giá gói thầu hơn 95,286 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu thực hành tiền lâm sàng - Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Tổng mức đầu tư của Dự án là 103.980.984.000 đồng.

Công ty CP Cấp nước Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt cụm bể lắng lọc Xí nghiệp Cấp nước Phú Thọ - Công ty CP Cấp nước Phú Thọ, với giá gói thầu là 13.553.900.000 đồng.

Tin liên quan