Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 16/07

(BĐT) - Trong ngày 16/7/2019, trên phạm vi cả nước có 692 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110 kV Dương Nội nhánh rẽ. Cụ thể: Gói thầu 7 Cung cấp máy biến áp, với giá gói thầu là 38.643.055.865 đồng; Gói thầu 8 Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị và hệ thống điều khiển bảo vệ toàn trạm, với giá gói thầu là 102.231.063.323 đồng; Gói thầu 9 Xây dựng trạm, với giá gói thầu là 18.462.411.352 đồng; Gói thầu 10 Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm, đường dây đấu nối vào trạm, với giá gói thầu là 36.917.951.797 đồng.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Đường dây 220/110 kV Cầu Bông - Bình Tân. Cụ thể: Gói ADB-EVNHCMC-CBBT-G1 Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm, với giá gói thầu là 99.010.481.441 đồng; Gói ADB-EVNHCMC-CBBT-W3 Xây lắp đường dây trên không đoạn từ G7-HC đến G19, với giá gói thầu là 96.825.517.340 đồng; Gói ADB-EVNHCMC-CBBT-W4 Xây dựng mương cáp ngầm từ G3HC đến G7HC, với giá gói thầu là 29.879.131.860 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị nội thất, thiết bị thi đấu, với giá gói thầu là 36.225.400.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 758.096.562.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng cầu Cẩm Sơn và đường vào cầu, với giá gói thầu là 28.444.643.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường huyện 60. Tổng mức đầu tư của Dự án là 136,529 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SPC-ANTAY-PC-08 Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị trạm biến áp, đường dây, với giá gói thầu là 90.927.102.879 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110 kV Ascendas và đường dây 110 kV An Tây - Ascendas. Tổng mức đầu tư của Dự án là 115,515 tỷ đồng.

Tin liên quan