Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14-16/06

(BĐT) - Trong các ngày 14, 15 và 16/6/2019, trên phạm vi cả nước có 848 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2019.

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02/2019/NKT Mua than nhập khẩu quý III/2019, với giá gói thầu hơn 518,989 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên với tổng mức đầu tư là 518.989.275.000 đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 224 danh mục thuốc generic và Gói thầu 37 danh mục thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu lần lượt là 121.890.257.470 đồng và 22.298.469.905 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc thông qua đấu thầu tập trung năm 2019 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 144.188.727.375 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 87,279 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối từ Đường tỉnh 304 - đê Tả Hồng, huyện Vĩnh Tường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 143.032.247.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 91,558 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường Tiểu học Phong Phú (ấp 5). Tổng mức đầu tư của Dự án là 118,714 tỷ đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm biến điện áp trung thế cho nhu cầu đợt 2 năm 2019 của Tổng công ty, với giá gói thầu hơn 44,455 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên với tổng mức đầu tư là 44.455.950.000 đồng.

Tin liên quan