Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14/12

(BĐT) - Trong ngày 14/12/2018, trên phạm vi cả nước có 585 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý II/2019.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - Công ty cổ phần sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy soi hàng hóa và máy soi hàng hóa quá khổ, với giá gói thầu là 128.033.950.000 đồng.

Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Cung cấp cáp ngầm trung thế và phụ kiện, với giá gói thầu là 66.456.191.324 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khai thác tải trung thế TBA 110kV Dương Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 98.972.659.000 đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp trang thiết bị và lắp đặt các trạm quan trắc môi trường tự động và các thiết bị phục vụ quan trắc môi trường, với giá gói thầu là 83.752.805.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động và các thiết bị phục vụ quan trắc môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổng mức đầu tư của Dự án là 83.895.585.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 74.668.777.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất khu dân cư phía Nam đường Hùng Vương, thị xã Ba Đồn (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 106.692.000.000 đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp sữa cho Đề án “Sữa học đường cho trẻ trường mầm non công lập và tiểu học công lập giai đoạn 2018-2021” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, với giá gói thầu là 85.352.673.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Tín (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây dựng công trình, với giá gói thầu là 53.783.788.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông liên xã Một Thượng - Dũng Tiến - Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội. Tổng mức đầu tư của Dự án là 61.076.000.000 đồng.

Tin liên quan