Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14/11

(BĐT) - Trong ngày 14/11/2018, trên phạm vi cả nước có 592 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2018 và quý I, II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14/11

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đầm cụm 1 (đoạn từ Trường THCS Tứ Liên đến ngõ 310 Nghi Tàm), với giá gói thầu là 40.190.129.000 đồng.

Ban Quản lý Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2 (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 2. Cụ thể: Gói thầu Bồi dưỡng ở nước ngoài, với giá gói thầu là 12.290.400.000 đồng; Gói thầu Cung cấp đồ gỗ cho các trường mới xây giai đoạn 2, với giá gói thầu là 20.802.640.000 đồng; Gói thầu Cung cấp thiết bị cho các trường mới xây giai đoạn 2, với giá gói thầu là 16.614.800.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Cung cấp, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống điện nhẹ; Gói thầu số 10 Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió, với giá gói thầu lần lượt là 5.351.927.000 đồng và 6.840.271.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trụ sở làm việc các cơ quan Đảng tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 101.328.855.000 đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ công tác xây dựng trụ sở, thiết bị thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Giang, với giá gói thầu là 71.973.918.365 đồng và Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở Agribank Chi nhánh tỉnh Hòa Bình, với giá gói thầu là 71.084.777.094 đồng.

Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói số 06 Cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 13.793.500.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng một số hạng mục nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Đại học Hồng Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 190.349.953.000 đồng.

Tin liên quan