Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14/06

(BĐT) - Trong ngày 14/6/2018, trên phạm vi cả nước có 587 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14/06

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Mua sắm thiết bị, với giá gói thầu là 63.757.788.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư hệ thống quan trắc môi trường tự động phục vụ nuôi trồng thủy sản kết hợp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2017 - 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 70.301.501.000 đồng.

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị thu phí bảo hiểm bằng ứng dụng Mobile App, với giá gói thầu là 56,620 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp giai đoạn 2 (đã bao gồm hạng mục chung), với giá gói thầu là 40.847.003.080 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường cụm kinh tế - xã hội Tân Tiến - Thổ Tang kéo dài. Tổng mức đầu tư của Dự án là 171.659.223.000 đồng.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hệ thống phát sóng lưu động, với giá gói thầu là 32.256.100.800 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị hệ thống phát sóng lưu động năm 2017. Tổng mức đầu tư của Dự án là 32.714.706.278 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 8 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu là 27.122.658.312 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo Trường Tiểu học Thái Hưng, Phường 4, Quận 8. Tổng mức đầu tư của Dự án là 40 tỷ đồng.

Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 01 Toàn bộ công tác xây lắp hạng mục công trình + hạng mục chung, với giá gói thầu là 17.470.816.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông từ khu trung tâm đến Phân trại số 3 thuộc Trại giam Bình Điền. Tổng mức đầu tư của Dự án là 19.441.760.000 đồng.

Tin liên quan