Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 14/03

(BĐT) - Trong ngày 14/3/2019, trên phạm vi cả nước có 647 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II - III/2019.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị cho Bộ môn miễn dịch học và thiết bị dùng chung (giá gói thầu là 161.000.238.842 đồng); Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị cho các Bộ môn IVF, Vi sinh và Tế bào học (giá gói thầu là 172.193.842.687 đồng) và Gói thầu Cung cấp lắp đặt thiết bị cho các bộ môn Di truyền học và Sinh học phân tử (giá gói thầu là 110.157.560.120 đồng). Các gói thầu này thuộc Dự án Trang thiết bị Trung tâm nghiên cứu, thí nghiệm chuyên sâu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Tổng mức đầu tư của Dự án là 450 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thành phố Thanh Hóa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng + thiết bị các hạng mục công trình (bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu là 70.179.719.697 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tây Bắc cầu Quán Nam, thành phố Thanh Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 116.078.800.000 đồng.

Ban Quản lý dự án 2 thuộc tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây dựng nạo vét các kênh trên địa bàn huyện Long Phú, Trần Đề, Thạnh Trị và thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, với giá gói thầu là 93.200.369.235 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hệ thống cống ngăn mặn và kênh trục thủy lợi tạo nguồn, trữ ngọt các địa bàn xung yếu tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 152.865.300.000 đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu/Quân khu 9 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-03 Thi công xây dựng hạng mục kiến trúc + chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu là 54.557.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu/Quân khu 9 (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 100 tỷ đồng.

Tin liên quan