Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 13/06

(BĐT) - Trong ngày 13/6/2019, trên phạm vi cả nước có 719 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý, với giá gói thầu là 56.535.881.314 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 khu vực TP.HCM.

Ban Quản lý các dự án nước ngoài tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thi công xây dựng kè và hạ tầng kỹ thuật sau kè đoạn từ đầu tuyến kè đến cọc MCTV2+3.2m và Gói thầu số 3 Thi công xây dựng đoạn từ cọc MCTV2+3.2m đến cửa suối Lúc, với giá gói thầu lần lượt là 60,861 tỷ đồng và 41,123 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Kè bảo vệ dân cư khu vực đền Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị công trình, cửa kho tiền, phòng chống mối, với giá gói thầu là 40.854.071.030 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng trụ sở Agribank chi nhánh Tây Quảng Ninh.

Ban Quản lý dự án xây dựng huyện Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 11 Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống giao thông đường số 3, 4, 5, 6, bãi đỗ xe, đường đan cặp bờ kè (kể cả chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu là 30.898.658.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp.

Tin liên quan