Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 12,13,14/01

(BĐT) - Trong các ngày 12, 13 và 14/01/2018, trên phạm vi cả nước có 316 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, thời hiệu 2018 - 2019, với giá gói thầu hơn 105,837 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bảo hiểm vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, thời hiệu 2018 - 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 105.837.134.925 đồng.

Công ty Truyền tải điện 3 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và vận chuyển kháng điện bù ngang 500kV và kháng điện 22kV, với giá gói thầu hơn 143,557 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm VTTB dự phòng cho EVNNPT (Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia). Tổng mức đầu tư của Dự án là 218,6 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án cải tạo kênh Ba Bò (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp 4 Xây dựng trạm bơm thoát nước tại rạch Bà Tiếng và Cải tạo nút giao vòng xoay An Lạc (từ cầu An Lập đến Trần Đại Nghĩa) và Gói thầu thiết bị Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm bơm tại rạch Bà Tiếng, với giá gói thầu lần lượt là 135.636.786.108 đồng và 55.101.640.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Kinh Dương Vương (đoạn từ mũi tàu Phú Lâm đến vòng xoay An Lạc), với tổng mức đầu tư là 730.552.087.453 đồng.

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp hàng hóa (MVT CT083020) phục vụ sản xuất năm 2018, với giá gói thầu hơn 862,257 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp hàng hóa (MVT CT083020) phục vụ sản xuất năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 862.257.352.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Ngọc Nhật Khiêm Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Phần 1: Trường Mầm non Vân Khánh, huyện An Minh (10 phòng học); Phần 2: Trường Mầm non Vân Khánh Đông, huyện An Minh (06 phòng học); Phần 3: Trường Mầm non Đông Hưng A, huyện An Minh (06 phòng học); Phần 4: Trường Tiểu học Đông Hưng A1, huyện An Minh (06 phòng học), với giá gói thầu 17.095.010.185 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng các phòng học mầm non và tiểu học tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 61,8 tỷ đồng.

Công ty Datapost thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Công ty TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm nguyên liệu phôi giấy phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty Datapost đến 31/12/2018, với giá gói thầu hơn 31,317 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm nguyên liệu phôi giấy phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty Datapost đến 31/12/2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.317.648.417 đồng.

Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công nâng nền xưởng lắp ráp pin, xưởng dập và cắt lon, với giá gói thầu 7.471.717.663 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Di dời và quy hoạch sản xuất tại các xí nghiệp thuộc Công ty CP Pin Ắc quy miền Nam. Tổng mức đầu tư của Dự án là 69.167.000.000 đồng.

Tin liên quan