Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10-12/05

(BĐT) - Trong các ngày 10, 11 và 12/5/2019, trên phạm vi cả nước có 864 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu hơn 57,971 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng 06 trục đường nội ô TP. Vị Thanh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80.299.677.000 đồng.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt là 117.623.605.166 đồng và 198.712.203.650 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc y tế năm 2018 - 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 323.008.591.416 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 19DAY-G26 Cung cấp dây cáp điện trung hạ áp các loại, với giá gói thầu hơn 56,181 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm tập trung dây cáp điện phục vụ các công trình đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 56.181.577.370 đồng.

Bệnh viện Mắt (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt là 42.872.846.590 đồng và 67.780.679.100 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Các gói thầu mua sắm thuốc năm 2019 của Bệnh viện Mắt. Tổng mức đầu tư của Dự án là 110.653.525.690 đồng.

Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019 (lần 2), với giá gói thầu là 55,743 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019 (lần 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 55.743.000.000 đồng.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL7 Kênh và công trình trên kênh từ K19+130 - K21+643 và tràn đỉnh dài tại K21+745 và Gói thầu XL8 Kênh và công trình trên kênh từ K30+730 - K34+930, với giá gói thầu lần lượt là 40.690.837.000 đồng và 78.262.041.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp kênh Tây thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 400 tỷ đồng.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu là 64,241 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống kênh dẫn của dự án thủy lợi Pleikeo xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.792.900.000 đồng.

Tin liên quan