Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 10/07

(BĐT) - Trong ngày 10/7/2019, trên phạm vi cả nước có 612 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp hạng mục giao thông, thoát nước, với giá gói thầu là 29.871.078.300 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường trục chính qua trung tâm thị xã Điện Bàn (đoạn từ ngã ba cây Sợp đến ngã ba đường tránh Điện Minh).

UBND TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng các hạng mục công trình, với giá gói thầu là 100.095.419.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phục vụ di dân vùng lũ xã Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu bổ sung Xây lắp nhánh rẽ đi UBND xã Tân Yên, với giá gói thầu là 22.269.100.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định.

Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng mới trạm 110kV Bắc Thành Công và nhánh rẽ. Cụ thể: Gói thầu 8 Cung cấp máy biến áp, với gói thầu 40.338.573.449 đồng; Gói thầu 9 Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị và hệ thống điều khiển bảo vệ toàn trạm, với giá gói thầu là 110.621.655.776 đồng; Gói thầu 10 Xây lắp trạm, với giá gói thầu là 20.847.675.866 đồng; Gói thầu 11 Cung cấp và lắp đặt cáp ngầm 110kV, với giá gói thầu là 46.543.982.932 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Ba Hồ - Bản Chùa. Cụ thể: Gói thầu Xây lắp đập dâng Bản Chùa 1, xã Cam Tuyền, với giá gói thầu là 53.206.574.000 đồng; Gói thầu Xây lắp hồ chứa Bản Chùa 2, xã Cam Tuyền; nâng cấp và xây mới các kênh nội đồng hệ thống thủy lợi Đá Mài - Tân Kim và hồ Bản Chùa 2, với giá gói thầu là 24.319.340.000 đồng; Gói thầu Xây lắp + thiết bị trạm bơm Quật Xá, xã Cam Thành, với giá gói thầu là 28.764.833.000 đồng; Gói thầu Xây lắp + thiết bị cụm tưới Ba Hồ (hồ Tân Phú, xã Cam Thành; hồ Tân Sơn và trạm bơm Quật Xá, xã Cam Nghĩa), với giá gói thầu là 25.163.671.000 đồng;  Gói thầu Xây lắp + thiết bị trạm bơm Mỹ Hòa, xã Cam An, với giá gói thầu là 8.064.341.000 đồng...

Tin liên quan