Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 08/10

(BĐT) - Trong ngày 8/10/2018, trên phạm vi cả nước có 535 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2018 và quý I/2019.

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Khối công trình B (khoa ngoại), khối công trình C (chẩn đoán hình ảnh, khoa dược, giải phẫu bệnh lý), với giá gói thầu là 22.071.976.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 560.862.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình với giá gói thầu là 11.974.373.333 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư phường Bửu Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 66.862.146.958 đồng.

Tổng cục Thuế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thay thế hệ thống máy chủ cho hệ thống ứng dụng quản lý thuế và dịch vụ triển khai, với giá gói thầu là 62.800.000.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (không bao gồm hệ thống ITS), với giá gói thầu là 35.314.510.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.607.409.000.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đầu tư mua sắm hệ thống phát hành thẻ cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, với giá gói thầu là 44.047.982.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu NPC-LM.T2-SP-G01 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt máy biến áp cho TBA 110kV Sa Pa; Gói thầu NPC-LM.T2-SP-G02 Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị trạm, với giá gói thầu lần lượt là 13.314.534.969 đồng và 16.254.446.794 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Lắp máy biến áp T2 TBA 110kV Sa Pa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 36.929.146.697 đồng.

Tin liên quan