Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 07/11

(BĐT) - Trong ngày 7/11/2018, trên phạm vi cả nước có 594 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2018, quý I và II/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 07/11

Ban Quản lý dự án xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu là 8.426.815.849 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đền bù, giải tỏa, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng chung. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.552.196.684.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 11 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng mới Trường THCS Nguyễn Huệ, với giá gói thầu là 27.065.935.336 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng công trình hạ tầng TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị sửa chữa, cải tạo đường Nguyễn Tất Thành đoạn A2 - C10, TP. Việt Trì, với giá gói thầu là 73.378.582.000 đồng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu là 22.824.500.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình đường dây 500 kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.317.801.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công nghệ EVN sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thiết kế, cung cấp và triển khai hệ thống SOC; Gói thầu số 09 Cung cấp thiết bị và triển khai tăng cường an ninh bảo mật cho EVN, A0, với giá gói thầu lần lượt là 369.724.302.765 đồng và 90.114.493.206 đồng. Hai gói thầu này thuộc Đợt 3 Dự án Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin trọng yếu của EVN. Tổng mức đầu tư của Dự án là 477.710.500.000 đồng.

Tin liên quan