Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 07/02

(BĐT) - Trong ngày 07/02/2018, trên phạm vi cả nước có 317 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, II và III/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 07/02

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quốc Oai (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Xây dựng khu Trung tâm Văn hóa huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội (giai đoạn 1). Cụ thể: Gói thầu số 02 Thi công xây dựng nhà văn hóa (không bao gồm phần chống mối); lắp đặt thiết bị chống sét, phòng cháy chữa cháy, thiết bị nước; chi phí hạng mục chung, chi phí dự phòng, với giá gói thầu là 58.438.239.000 đồng; Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật + chi phí hạng mục chung + chi phí dự phòng, với giá gói thầu là 11.002.576.000 đồng; Gói thầu số 05 Mua sắm thiết bị cho Dự án, với giá gói thầu là 9.333.176.000 đồng.

Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14A Xây lắp đoạn từ Km0+000 đến Km2+100, với giá gói thầu là 84.000.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 329, huyện Xuyên Mộc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 396.805.000.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú đoạn K178+725 đến K178+907 và đoạn K179+480 đến K179+930, đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, với giá gói thầu là 68.367.000.000 đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.367.000.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình phần điện chiếu sáng, với giá gói thầu là 10.013.118.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng đường vào Trung tâm Du lịch phố cổ Hội An (tuyến ĐT.608 đoạn từ Km4+714,82 đến Km7+956,54). Tổng mức đầu tư của Dự án là 109.214.336.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Khôi phục, cải tạo đường Nậm Dịch - Nam Sơn - Hồ Thầu - Quảng Nguyên - Nà Chì (đoạn Km14+00 đến Km40+400), huyện Hoàng Su Phì và Xín Mần, tỉnh Hà Giang, với giá gói thầu là 131.608.400.641 đồng.

Tin liên quan