Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 06/11

(BĐT) - Trong ngày 06/11/2018, trên phạm vi cả nước có 585 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2018, quý I và quý II/2019.

Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn III (tỉnh Hà Nam) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Chi phí xây dựng + thiết bị và các hạng mục chung, với giá gói thầu hơn 794,042 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III (tỉnh Hà Nam) - Giai đoạn II. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.267.982.828.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây dựng (bao gồm: chi phí xây dựng + chi phí xây dựng nhà tạm (lán trại) + chi phí một số công việc thuộc hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế), với giá gói thầu 5.121.695.491 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu An Hòa, xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 6.489.719.987 đồng.

Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây lắp công trình, với giá gói thầu hơn 36,576 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư, tái định cư Khóm 3, Phường 9, thành phố Vĩnh Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 92.528.084.883 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu 11.182.287.395 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D28 Khu đô thị mới Cầu Giấy. Tổng mức đầu tư của Dự án là 13.705.594.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Tây Thành phố - Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Viễn thông TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng phần móng và kết cấu công trình, với giá gói thầu hơn 404,978 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng nhà làm việc của Viễn thông TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 783.500.555.844 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê Trung tâm Sát hạch lái xe ô tô phục vụ các kỳ sát hạch của Sở Giao thông vận tải năm 2019, với giá gói thầu 9.360.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thuê Trung tâm Sát hạch lái xe ô tô, mô tô hạng A1 phục vụ các kỳ sát hạch của Sở Giao thông vận tải năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.940.000.000 đồng.

Tin liên quan