Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 06-08/04

(BĐT) - Trong các ngày 06, 07 và 08/4/2018, trên phạm vi cả nước có 592 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu Đại học Phố Hiến sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 98,603 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hoàn thiện đường trục phía Bắc Khu Đại học Phố Hiến. Tổng mức đầu tư của Dự án là 120.612.093.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp san nền, giao thông, thoát nước, cây xanh (phần khối lượng còn lại), với giá gói thầu 11.256.802.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án San nền, giao thông, thoát nước, cây xanh (phần khối lượng còn lại). Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.556.520.000 đồng.

Công an tỉnh Lai Châu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp số 01, với giá gói thầu 19.916.574.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Cơ sở làm việc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động thuộc phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Lai Châu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 63 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu 11.233.108.367 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Bình Xuyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 22.229.828.000 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Xây lắp, với giá gói thầu hơn 67,799 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường D6 (đoạn Tỉnh lộ 2 - Quốc lộ 27C). Tổng mức đầu tư của Dự án là 92.364.572.000 đồng.

Tổng công ty Thái Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết bị và Gói thầu Vật liệu xây dựng, với giá gói thầu lần lượt là 30 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Trang thiết bị xây dựng dân dụng, với tổng mức đầu tư là 90 tỷ đồng.

Tin liên quan