Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 05/04

(BĐT) - Trong ngày 05/4/2018, trên phạm vi cả nước có 639 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có một số gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bệnh viện quận Bình Tân (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; Gói thầu Thuốc generic và Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu. Giá các gói thầu này lần lượt là 44.813.359.015 đồng, 137.724.232.700 đồng và 24.369.871.000 đồng.

Ban Quản lý dự án vốn sự nghiệp giao thông (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 03 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu Bãi Cháy, Quốc lộ 18, tỉnh Quảng Ninh (giá gói thầu là 62.361.391.000 đồng); Gói thầu 02 Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu Quốc lộ 18 (đoạn Km187-Km301), Quốc lộ 18B, Quốc lộ 18C và Quốc lộ 4B, tỉnh Quảng Ninh (giá gói thầu là 38.889.717.000 đồng). Các gói thầu này thuộc Dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường và cầu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 133.420.373.000 đồng.

Ban Quản lý dự án Thăng Long (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL03 Xây dựng cầu Sông Chùa, với giá gói thầu là 69,192 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cầu Sông Chùa, cầu Đà Rằng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 396,002 tỷ đồng.

Bệnh viện An Bình (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (giá gói thầu là 33.301.810.200 đồng); Gói thầu Mua sắm thuốc generic (giá gói thầu là 247.638.162.190 đồng) và Gói thầu Mua sắm thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu (giá gói thầu là 19.207.875.000 đồng).

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ cao TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp, với giá gói thầu là 95.380.449.957 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường D15 - đoạn 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 102.381.875.446 đồng.

Ban A xây dựng huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng cầu Liên Hòa và đường hai đầu cầu, với giá gói thầu là 66.000.249.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng cầu Liên Hòa, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 81 tỷ đồng.

Tin liên quan