Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 04/07

(BĐT) - Trong ngày 04/7/2018, trên phạm vi cả nước có 649 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 04/07

UBND huyện Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu thuộc Dự án Xây dựng trụ sở làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ. Cụ thể: Gói thầu xây lắp số 01 Hạng mục nhà Huyện ủy, với giá gói thầu là 50.474.207.280 đồng; Gói thầu xây lắp số 02 Hạng mục nhà UBND, với giá gói thầu là 49.579.168.215 đồng; Gói thầu xây lắp số 03 Hạng mục nhà hội trường, nhà ăn, nhà cầu nối hội trường, với giá gói thầu là 33.134.447.227 đồng; Gói thầu xây lắp số 04 Hạ tầng kỹ thuật, cổng, hàng rào, đài phun nước, nhà kỹ thuật, nhà bảo vệ, với giá gói thầu là 29.179.196.236 đồng; Gói thầu Mua sắm thiết bị, với giá gói thầu là 19.115.940.923 đồng.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng số 01 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2, Dự án Đầu tư xây dựng Trường Năng khiếu tại thị xã Phôn Xa Vẳn, huyện Pek, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào, với giá gói thầu là 123.565.694.000 đồng.

Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho một số gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 - Hạng mục: Sửa chữa định kỳ lần 1 Quốc lộ 51 (trung tu). Cụ thể: Gói thầu Sửa chữa cấp bách hư hỏng một số vị trí trong mùa mưa năm 2018, với giá gói thầu là 11.152.000.000 đồng; Gói thầu Sửa chữa hư hỏng một số vị trí trong năm 2018, với giá gói thầu là 23.485.000.000 đồng...

UBND huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng tuyến đường 359 đoạn tuyến đi qua khu vực quy hoạch Khu đô thị Bắc sông Cấm, từ Km2+040 đến Km5+600, với giá gói thầu là 349.817.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư cải tạo Đường tỉnh 359 đoạn từ cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.315.665.000.000 đồng.

UBND huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 17 Thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Hành chính huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh; Hạng mục: San lấp mặt bằng, với giá gói thầu là 42.211.082.344 đồng. 

Tin liên quan