Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 04/06

(BĐT) - Trong ngày 4/6/2019, trên phạm vi cả nước có 721 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Kè chắn sóng kết hợp đường cơ động mũi Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP. Móng Cái, với giá gói thầu là 50,09 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình đoạn từ lý trình Km8+300 đến lý trình Km18+691, với giá gói thầu là 511,751 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường bao biển nối TP. Hạ Long với TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 27KB Xây lắp kênh và công trình trên kênh BN11, BN19, BN23, BN39, với giá gói thầu là 76,021 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận.

Trung tâm Hội nghị Quốc tế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói số 06 Phá dỡ, thi công cải tạo và cung cấp, lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 104.373.586.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp nhà 3 tầng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Phòng Kế hoạch và Đầu tư/Bộ Tư lệnh Hải quân sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự toán Mua sắm trang bị kỹ thuật của Quân chủng Hải quân. Cụ thể: Gói thầu số 01 Mua rađa hàng hải, với giá gói thầu là 18.615.510.000 đồng; Gói thầu số 02 Mua ống nhòm quan sát tầm xa ngày và đêm, với giá gói thầu là 15,2 tỷ đồng; Gói thầu số 03 Mua hệ thống dẫn đường quán tính, với giá gói thầu là 31,4 tỷ đồng.

Tin liên quan