Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 02-04/11

(BĐT) - Trong các ngày 02, 03 và 04/11/2018, trên phạm vi cả nước có 717 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 12/2018 và quý I/2019.

Công ty Xăng dầu Hà Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp thiết bị, thi công xây lắp, với giá gói thầu 22.065.048.575 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Công ty Xăng dầu Hà Bắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 24.651.787.103 đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-01 Nhà Chỉ huy; nhà ở cán bộ chiến sỹ; hệ thống điện nhẹ; hệ thống phòng cháy chữa cháy và Gói thầu XL-02 Các hạng mục kiến trúc; công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật còn lại, với giá gói thầu lần lượt là 20.106.945.000 đồng và 14.027.355.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Doanh trại Ban CHQS thành phố Thái Nguyên/Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên/Quân khu 1, với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu C1-YB-W1-08.01 Thi công xây dựng các hồ: hồ Tự Do, hồ Chóp Dù và Gói thầu C1-YB-W3-10.02 Thi công xây dựng các hồ: hồ Khe Chinh, hồ Phù Nham, với giá gói thầu lần lượt là 46.525.535.000 đồng và 46.019.120.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái (WB8) do Ngân hàng Thế giới tài trợ, với tổng mức đầu tư là 304.650.000.000 đồng.

Tin liên quan