Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 02,03,04/02

(BĐT) - Trong các ngày 02, 03 và 04/02/2018, trên phạm vi cả nước có 312 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có nhiều gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và II/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 02,03,04/02

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư cọc PHC Type A, với giá gói thầu hơn 116,639 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 116.639.136.735 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp với giá trị mỗi gói thầu hơn 100 tỷ đồng, thuộc Dự án Đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 880 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng, với giá gói thầu hơn 41,099 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Phòng chống xói lở, ổn định bờ sông Tiền khu vực cù lao Tân Long. Tổng mức đầu tư của Dự án là 47.747.836.908 đồng.

Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 976,476 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường trục phát triển kinh tế từ TP. Sóc Trăng qua cầu Dù Tho đến vùng kinh tế trọng điểm tôm - lúa tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.199.991.814.037 đồng.

Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình đường giao thông đến trung tâm xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (đoạn từ Đường tỉnh 935 đến xã Hòa Đông), với giá gói thầu hơn 31,190 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông đến trung tâm xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu (Đường huyện 41), tỉnh Sóc Trăng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80.280.711.555 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 57,286 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường liên xã Ia Băng - Ia Vê, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80 tỷ đồng.

Tin liên quan