Dịch vụ vệ sinh môi trường tại Hà Nội sẽ phải mua sắm tập trung

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa quyết định bổ sung dịch vụ công ích vệ sinh môi trường vào Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của Thành phố.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, tại Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016, UBND Thành phố đã ban hành Danh mục 12 tài sản mua sắm tập trung (MSTT) được áp dụng để đơn vị MSTT của Thành phố tổ chức mua sắm theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Việc MSTT đối với tài sản thuộc Danh mục MSTT của Thành phố được áp dụng theo cách thức ký thỏa thuận khung.

Với việc bổ sung dịch vụ công ích vệ sinh môi trường vào Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của Thành phố, một số công việc như: thu gom, vận chuyển và duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và quận, huyện, thị xã quản lý theo phân cấp (không bao gồm hạng mục công việc: quản lý, vận hành khu xử lý rác thải tập trung; xử lý rác bằng công nghệ đốt) sẽ được UBND Thành phố yêu cầu MSTT.

Thu Giang