Đề xuất UBND tỉnh Cà Mau làm việc với nhà thầu vụ bất đồng nhượng thầu

(BĐT) - Sau khi nhận được văn bản kiến nghị của nhà thầu Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình cũng như thông tin từ bài báo “Vụ chuyển nhượng thầu ở Cà Mau: Nhà thầu tiếp tục phản ứng” trên Báo Đấu thầu, UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Sở KH&ĐT tham mưu, đề xuất UBND Tỉnh có ý kiến phúc đáp theo đề nghị của nhà thầu Thới Bình. 
Đề xuất UBND tỉnh Cà Mau làm việc với nhà thầu vụ bất đồng nhượng thầu

Ngày 4/7/2017 vừa qua, Sở KH&ĐT Cà Mau đã có văn bản gửi UBND tỉnh Cà Mau về nội dung kiến nghị của nhà thầu này.

Theo Sở KH&ĐT Cà Mau, việc xử lý kiến nghị của liên danh Thới Bình – Nam Khánh đã thực hiện theo đúng quy định, trình tự. Sở KH&ĐT Cà Mau đã lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị. Nay Công ty CP Xây dựng Thương mại Thới Bình tiếp tục kiến nghị về kết quả giải quyết kiến nghị, Sở KH&ĐT đề xuất UBND Tỉnh xem xét chỉ đạo bố trí làm việc với đại diện Liên danh Thới Bình  - Nam Khánh và Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị để làm rõ các nội dung mà nhà thầu Thới Bình yêu cầu trả lời. Sở KH&ĐT Cà Mau còn cho biết, trường hợp nhà thầu thấy việc giải quyết kiến nghị của cấp thẩm quyền chưa thỏa đáng thì có thể khởi kiện ra Tòa án như quy định tại Luật Đấu thầu.

Văn Huyền

Tin liên quan