Đề xuất nhượng quyền khai thác Cảng hàng không Phú Quốc theo hình thức PPP

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thí điểm nhượng quyền khai thác Cảng hàng không Phú Quốc mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT)

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương thí điểm nhượng quyền khai thác Cảng hàng không Phú Quốc mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã lựa chọn đề xuất nhượng quyền theo hình thức hợp đồng kinh doanh - quản lý (Hợp đồng O&M) theo quy định tại Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) là 1 trong 2 phương án để thực hiện nhượng quyền khai thác Cảng hàng không này.

IMG

Với hình thức nhượng quyền khai thác, nhà đầu tư sẽ vận hành khai thác Cảng hàng không Phú Quốc một cách hiệu quả và trả lại Nhà nước sau một thời gian nhất định

 Ảnh: N.C

Khoản 9 Điều 3 Nghị định số 15/2015/NĐ-CP quy định: “Hợp đồng kinh doanh - quản lý là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để kinh doanh một phần hoặc toàn bộ công trình trong một thời hạn nhất định”. Với phương án này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ GTVT) và nhà đầu tư (được lựa chọn) sẽ ký kết hợp đồng để kinh doanh công trình nhượng quyền trong một thời hạn quy định. 

 

Bộ GTVT cho biết, với hình thức nhượng quyền khai thác, nhà đầu tư sẽ vận hành khai thác công trình một cách hiệu quả và trả lại Nhà nước sau một thời gian nhất định. Người sử dụng (trong đó có các hãng hàng không) sẽ được hưởng dịch vụ tốt hơn với giá hợp lý hơn. Nhà nước sẽ thu hồi được một khoản kinh phí xác định (tùy thuộc vào hình thức và nội dung hợp đồng thỏa thuận với nhà đầu tư nhượng quyền). Nguồn kinh phí này có thể dùng để đầu tư một số công trình trọng điểm, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

IMG

Sau khi hoàn thành phương án nhượng quyền khai thác Cảng hàng không Phú Quốc, Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với quy định

 Ảnh: N.C

 

Bộ GTVT lựa chọn một số dự án có điều kiện thuận lợi để triển khai thí điểm, trong đó ưu tiên Cảng hàng không Phú Quốc là do Cảng này đã được đầu tư hoàn chỉnh và đi vào khai thác, không có căn cứ quân sự, quy mô cảng hàng không không quá lớn, tốc độ tăng trưởng hành khách hàng năm cao và ổn định... nên sẽ hấp dẫn để kêu gọi đầu tư thực hiện thí điểm mô hình nhượng quyền quản lý, khai thác. Và nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, giá trị nhượng quyền khai thác Cảng hàng không Phú Quốc sẽ được dùng để tạo nguồn kinh phí đầu tư vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

 

Về nguyên tắc nhượng quyền khai thác Cảng hàng không Phú Quốc, Nhà nước sẽ nắm giữ quyền quản lý điều hành trong các hoạt động xuất nhập cảnh, quản lý đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, quản lý vùng trời, quản lý chất lượng và giá cả khai thác dịch vụ, cung cấp dịch vụ điều hành bay…; Nhà đầu tư có trách nhiệm tổ chức đảm bảo hoạt động vận hành khai thác cảng, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không, kinh doanh các dịch vụ hàng không và phi hàng không, thực hiện quy hoạch, kế hoạch đầu tư mới, nâng cấp, cải tạo, mở rộng kết cấu hạ tầng đang quản lý, khai thác theo quy định… 

 

Theo đề xuất của Bộ GTVT, trước mắt sẽ thí điểm nhượng quyền cho nhà đầu tư trong nước và việc lựa chọn nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm công bằng, minh bạch. Căn cứ pháp lý của việc nhượng quyền khai thác Cảng hàng không Phú Quốc là Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật Đất đai, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam… và các Nghị định của Chính phủ có liên quan như: Nghị định số 15/2015/NĐ-CP, Nghị định số 128/2014/NĐ-CP về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và Nghị định số 83/2007/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

 

Về phương án tổ chức thực hiện, trên cơ sở chủ trương nhượng quyền khai thác được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam xác định lại giá trị tài sản (các công trình liên quan đến nhượng quyền khai thác) để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, định giá cho phù hợp giá trị thực tế; xây dựng phương án tài chính đảm bảo tính khả thi của hình thức nhượng quyền khai thác trên cơ sở tính toán theo quy định, đảm bảo quyền lợi của Nhà nước và lợi ích phù hợp của nhà đầu tư; xây dựng phương án khai thác tại các công trình được nhượng quyền trên nguyên tắc đảm bảo tính liên tục, an toàn khai thác và đảm bảo bình đẳng, công bằng giữa các đơn vị có nhu cầu khai thác dịch vụ tại sân bay...

 

Sau khi hoàn thành phương án nhượng quyền khai thác Cảng hàng không Phú Quốc, Bộ GTVT sẽ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với quy định hiện hành. Nếu chỉ có 1 nhà đầu tư đăng ký tham gia sẽ xem xét, lựa chọn trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu đề ra. Trường hợp có từ 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia trở lên, Bộ GTVT sẽ tiến hành đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư.

 Tuấn Dũng

ngocthanh