Đề xuất Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia

Bộ Y tế đang dự thảo Danh mục thuốc đấu thầu tập trung quốc gia do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức đấu thầu.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Danh mục này được đề xuất gồm 5 hoạt chất 1- Levofloxacin (500mg); 2- Meropenem (500mg/ 1g); 3- Ceftriaxon (1g); 4- Cefepim (1g); 5- Cefoperazon + sulbactam (500mg+500mg).

Dự thảo nêu rõ, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia phải đảm bảo việc đáp ứng các thuốc cần mua sắm với số lượng lớn hoặc được sử dụng phổ biến tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu và không thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ Y tế thực hiện quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05/5/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Thuốc có tỷ trọng sử dụng lớn về số lượng và giá trị sử dụng nhiều trong chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Thuốc có nhiều số đăng ký lưu hành tại Việt Nam theo dạng bào chế, nhà sản xuất, có ít nhất từ 3 cơ sở cung cấp trở lên. Thuốc được sử dụng từ bệnh viện hạng 2 trở lên (bao gồm cả số lượng thuốc được phép sử dụng vượt tuyến tại các cơ sở khám, chữa bệnh hạng 3 trở xuống đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện các dịch vụ kỹ thuật vượt tuyến). Các thuốc lựa chọn là các thuốc kháng sinh. Số lượng mặt hàng thuốc đưa vào danh mục phải phù hợp với năng lực, khả năng tổ chức đấu thầu của đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia và tính chất triển khai thí điểm.


VGP