Đẩy nhanh tiến độ thi công Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Bình Định

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về tiến độ hoàn thành công trình

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng vừa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Định chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về tiến độ hoàn thành công trình Khu tưởng niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc tại di tích Huyện đường Bình Khê, tỉnh Bình Định theo quy định (trước ngày 10/5/2015). 

 

Ông Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu các nhà thầu thi công lập bảng tiến độ thi công, hoàn thành đối với từng hạng mục cụ thể để theo dõi kiểm tra tiến độ; hàng tuần, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ thi công công trình cho UBND Tỉnh và Sở Xây dựng để kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được yêu cầu khẩn trương thống nhất, bổ sung hoàn chỉnh các chi tiết hồ sơ thiết kế, đặc biệt là các chi tiết, sản phẩm phải đặt hàng gia công, thuê ngoài để các nhà thầu thi công lắp đặt theo tiến độ; yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế các hạng mục công trình thực hiện đầy đủ, nghiêm túc công tác giám sát tác giả, kịp thời triển khai hoàn thành các bản vẽ chi tiết để phục vụ thi công công trình.

 

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và theo dõi đôn đốc việc thi công xây dựng công trình nêu trên; hướng dẫn, xử lý kịp thời các vấn đề có liên quan để góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng công trình, kịp thời báo cáo UBND Tỉnh các vấn đề vướng mắc có liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

BK

ngocthanh